Härstorp

Var som många andra gårdar kring Åtvidaberg troligen privatägt. Men då kopparnäringen började i Malmviken och Mormorsgruvan, så köptes många gårdar upp av kopparverket. Så också Härstorp.

Skrivs under viss period som ” Herrstorp ”.

I mitten av 1700 – talet ,  skrivs Härstorp som två gårdar.  Men 1765 skrivs det under Åtvidabergs kopparverk, och då med en arrendator.

Här bodde också gruvarbetare vid Malmviks- och Mormorsgruvan.

Bilder    Kartor   Befolkning     Mantalslängder        Div.