Krogstorp

Gården var troligen från början , som så många andra gårdar i trakten,  privatägd. Men Kopparverket i Åtvidaberg köpte upp många gårdar kring gruvorna, för skogens skull.  Detta  skedde  också med Krogstorp.  Och det gjordes på 1770-talet.

Krogstorp delades ca 1801 i två gårdar på 1/2 mantal vardera.  Gårdsbilden var en helt annan än vad den är i dag, se kartor.

Gårdarna  skrivs  över till Baroniet Adelsnäs, då gruvorna till stor del lades ner på 1870-talet.  Det står också i längderna, med början från 1876-1881, att gården Krogstorp ” lyder under Baroniet”.

 Och 1885 läggs gårdarna ihop till en gård, med en arrendator.

 

BILDER               KARTOR                BEFOLKNING                  TORP och STUGOR