Närstad

Närstad kan hittas i olika kyrklängder  från början av 1600-talet.  Gården är säkert mycket äldre, men detta är de första längderna man kan leta i.

Närstad gård bestod tidigare av flera gårdar.  I slutet av 1700-talet var det  sex gårdar.  Troligen  inköptes gården/gårdarna av kopparverket när brytningen av koppar började , på  1770-talet.

Närstads storlek  skrivs i längderna  som 2 mantal. Och varje gård hade 1/3 mantal.

Ca 1860-70 läggs alla gårdarna ihop, de ägs då av Baroniet Adelswärd, och de brukas  av en arrendator.

BILDER          KARTOR             BEFOLKNING             TORP och STUGOR