Slättfall

Man kan hitta gården i mantalslängder från mitten av 1600-talet, men den är säkert äldre än så.

Troligen köptes gården upp av Kopparverket på 1770-talet.  Många gårdar köptes upp vid den här tiden då gruvdriften började.

I den första husförhörslängden, från 1790-94 , så ser man att det finns två bönder/arrendatorer.  Så gården var delad vid den här tiden.
Gårdarna var på ½ hemman var.

Det var två gårdar till 1878-79, då de lades ihop till en gård.

BILDER        KARTOR         BEFOLKNING          TORP och STUGOR